IABR - 2012

T01

  • T01_01-Rotterdam-_Steven_Massart_AST77_Peter_Van_Impe
  • Rotterdam - Steven Massart
  • Rotterdam - Steven Massart
  • Rotterdam - Steven_Massart
  • Rotterdam - Steven Massart

’Hoe maken we stad?’, is de centrale vraag van de 5de IABR : Making City. De voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het zijn de steden die de oplossingen voor de grote opgaven van de 21ste eeuw moeten vinden. No cities, no future. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is.


5de IABR Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en stedenbouw van publiek belang zijn. De belangrijkste opdracht voor de architectuur is om bij te dragen aan de woon- en leefkwaliteit van miljarden mensen. Vanuit die grondgedachte werkt de IABR aan de stad van morgen, ook in de 5e editie: Making City.

5e IABR: MAKING CITY

‘Hoe maken we stad?’, is de centrale vraag van de 5e IABR: Making City. De voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het zijn de steden die de oplossingen voor de grote opgaven van de 21e eeuw moeten vinden. No cities, no future. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is.

Daarom doet de 5e IABR: Making City een oproep aan alle betrokkenen – bestuurders, beleidsmakers, politici, marktpartijen, ontwerpers en burgers. Stad maken moet echt op een andere manier, met sterke allianties, met een uitgesproken stedelijke agenda en met ontwerp voorop.

Net als bij eerdere edities organiseert de 5e IABR: Making City haar eigen onderzoekstraject. Met eigen Test Sites, zeven samenwerkings- projecten met de Nederlandse overheid en een keur van ‘best practices’ uit de hele wereld verkent de IABR toekomstbestendige manieren van ‘stad maken’. In april 2012 komen 35 projecten uit meer dan 25 wereldsteden naar Rotterdam. Projecten uit onder meer New York, Parijs, São Paulo, Delhi, maar ook Rotterdam, Den Haag, Groningen en Almere tonen aan dat standaardoplossingen niet langer toereikend zijn. Stadsontwikkeling zal in de toekomst veel meer een samenspel moeten zijn van verschillende disciplines. Steeds wisselende allianties moeten hun maatschappelijke agenda en economische ambities met elkaar in balans brengen. Alleen dan zullen steden de oplossing zijn voor de grote sociaaleconomische en ecologische uitdagingen waar wij deze eeuw voor staan. Making City onderzoekt daarom de relatie tussen planning, ontwerp en politiek.

De wereld verstedelijkt in een razendsnel tempo. Omstreeks 2050 zullen meer dan zeven van de negen miljard mensen in de stad wonen. De grote sociaaleconomische en ecologische vraagstukken van deze eeuw zijn daarmee stedelijke problemen. Tegelijkertijd wordt in de stad negentig procent van onze welvaart geproduceerd. De 5e IABR: Making City is ervan overtuigd dat de stad onze toekomst is. Maar zijn er nieuwe en betere instrumenten en methoden voor het ‘maken van stad’?

De 5e IABR: Making City is vanaf 20 april 2012 open voor publiek en biedt onder meer tentoonstellingen op verschillende locaties, een conferentie, debatten en lezingen, publicaties en, samen met de VPRO, tv- en radioproducties.


All Rights Reserved © ART77