Anita Huybens

W01

  • W01_03_Anita_Huybens-AST77_Peter_Van_Impe

Bij de opening van ons kantoor zorgde de "Klaprozen voor Vrede" van Anita Huybens de verwelkoming voor alle bezoekers.


Klaprozen voor de Vrede is een initiatief van keramiste Anita Huybens (1949-2008)"Al geruime tijd wilde ik iets doen rond amputatie en het verlies aan mogelijkheden dat daarmee gepaard gaat. Lichaamsdelen kwijtraken en daarmee leren leven… het is pijnlijk en moeilijk, dat weet ik. Een ontmoeting heeft mij geholpen om dit thema te kunnen en te durven bewerken. Op één van mijn Raku-stookdagen vertelde Mic Billet mij over zijn Apopo-project. Samen met een groep 'bezielers' werd een methode met ratten ontwikkeld om landmijnen in voormalige oorlogsgebieden op te sporen en onschadelijk te maken. Zo kon voorkomen worden dat de speurders en de lokale bevolking nog verder ledematen werden afgerukt. Dit verhaal viel samen met het amputatieproject dat reeds lang in mij sluimerde. Het vertaalde zich in het beeld van een klaprozenveld.


Klaprozen doen denken aan de slagvelden van WOI waarbij de lichamen van zovelen aan flarden werden geschoten. Klaprozen doen denken aan de symboliek die de Engelsen er aan geven om er voor te zorgen dat de gesneuvelden niet in de vergetelheid zouden verdwijnen. Klaprozen doen denken aan mijn kindertijd, toen ik voor mijn grootmoeder een ruiker van klaprozen maakte die zij aannam als een geweldig geschenk.

 

Door al die intense belevenissen groeide in mij het besluit om een veld van 1000 klaprozen in keramiek te maken… ik moet dit als het ware doen… nu in dit leven dat ik nog te leven heb. Ik hoop dat ik op deze manier vorm heb kunnen geven aan het thema amputatie dat ik bij mezelf en vele anderen herken. Ik hoop dat mensen elkaar daarrond kunnen ontmoeten en dat velen een klaproos willen meenemen om het Apopo-project financieel te ondersteunen."


All Rights Reserved © ART77